tour-son-cha

Tour sơn chà, du lịch Sơn Chà – đi ca nô – lặn ngắm san hô – câu cá 1 ngày

Cảnh đẹp tại bãi Chuôi – Sơn Chà
Vote nếu hữu ích !